{NEJREKLAMA}
Registrace ?
{NEJPRODAVANEJSI}

Reklamační protokol

Vytisknout | Stáhnout
(níže je uveden náhled protokolu pro ilustrační účely ohledně rozsahu požadovaných informací)

(vyplní zákazník)
Firma/jméno a adresa kupujícího:

 

 

 IČ:
(a DIČ)

 

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:
(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

 

 

 

Kontaktní osoba:

 Telefon/fax:

 Mobil:

 E-mail:

 Poznámky:

 

Reklamované zboží:

 

 Datum nákupu:

(Datum vystavení faktury)

 

Číslo faktury:

 

 

Podrobný popis závady: *

 

 

 

 

 

 

 

Návrh způsobu řešení reklamace:

 

 

 

 

 

 

 

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu, kdy se vyskytuje, v jakém zařízení a za jakých okolností se při používání vyskytuje. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení.

1. Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je nutné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokumentprokazující koupi zboží.
2. Při zasílání zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.

 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________                             Podpis kupujícího: _______________________________________

 

(vyplní prodávající)
Datum přijetí reklamace:

 

Reklamaci vyřizuje:

 

Vyjádření prodejce:

 

 

 

 

 

 

 

  Datum: __________________                             Podpis prodejce: _________________________________________